Wednesday, August 5, 2009

Pameran Pertama- Intan Rafiza Abu Bakar
Pada Mac 2008,untuk pertama kali aku diberi peluang oleh Galeri Shah Alam dalam mengadakan pameran solo.Ini permulaan untuk aku yang cuba mewujudkan diri ku dalam bidang seni tampak Malaysia.Semoga akan datang, aku tidak hilang dan terus lagi untuk berkarya.
Pameran yang di rasmikan oleh Dato A Samad Said amat aku hargai dan terima kasih atas sokongan hadirin yang membuat aku terasa lebih senang untuk mempersembahkan seni. Terima kasih.


Tulisan sahabat baik ku Rina Shukor membuatkan segalanya menjadi lebih lengkap...

Menerusi hasilan seni Intan Rafiza yang menyelami seluruh cerminan peribadi wanita, karyanya tidak terikat pada mana - mana bahan atau objek tetapi mempunyai perpaduan experimentasi keadaan sekelilingnya. Karya – karya yang beremosi kewanitaan, saling bercerita diantara satu sama lain. Menurut Freud, ia melahirkan satu sifat psikoanalisis yang memfokus kepada jiwa manusia iaitu melakukan perkara yang mereka tidak sedar, id, ego, super ego dan kecintaan.Sifat – sifat relativisme yang dinilai dalam karya – karya beliau ialah satu penentuan penikmat tertentu sahaja yang berupaya untuk mengenal pasti kualiti dan unsur keindahan yang wujud pada hasil seninya. Pada masa yang sama, idea- idea beliau banyak menyerapkan emosi sebagai satu pengalaman yang penuh perasaan dan menyertai penyelenggaraan dalaman secara am serta membangkitkan homeostasis yang tergerak di dalam dirinya dan menunjukkan pada tingkah laku yang nyata.Sebagai contoh dalam karya “love me or leave me alone” perkataan yang disulam pada kain kanvas itu dapat dijelaskan melalui perasaan harga diri yang membangkitkan sifat ‘positif’ iaitu penghargaan dan pujian, manakala sifat ‘negatif’ iaitu dimarahi atau penghinaan. Menurut Intan Rafiza :“saya bercerita tentang bagaimana harapan dan obsesi dalam satu hubungan. tentang keegoan dan juga rasa kecintaan. dan dalam masa yang sama, situasi mangsa dan pemangsa itu wujud.”Ternyata sekali fungsi ungkapan tersebut jelas bahawa pelukis mengilustrasikan subjek dan objek dalam bentuk yang samar atau abstrak dengan mentafsir fenomena yang dikatakan itu lebih konkrit. Ciri – ciri emansipasi dan feminiti yang terdapat menerusi karya ini, sedikit sebanyak menggambarkan harapan apabila imej kotak dan bunga kelihatan terapung menjelaskan hubungan emosi serta sikap empati yang ditakrifkan oleh pelukis dalam karyanya.Warna – warna juga dapat dilihat memainkan peranan sebagai pemangkin dan secara langsungnya mencetuskan Katarsis yang bebas tanpa ada sekatan. Teknik – tekniknya tidak terikat pada satu, tetapi dengan kepelbagaian. Ini mungkin melibatkan proses eksperimentasi elemen dan prinsip seni visual di dalam penghasilan karyanya kerana kelompok karya beliau agak berbeza dalam aplikasinya.Karya – karya Intan Rafiza terdapat kepelbagaian simbol yang cenderung kepada imaginasi yang aktif, iaitu salah satu teori pernah dikemukakan oleh Carl Jung yang menyatakan seseorang itu ibarat terikat kepada pengalaman dibawah sedar dan kemudiannya dapat menggambarkan imej sebagai satu kandungan pada sesuatu permukaan. Ia dapat dilihat jelas dalam karya – karya miniaturnya yang banyak menggunakan imej seperti origami burung, sampan, kapal terbang, jahitan awan serta imej bunga tulip. Secara tidak langsung mencetuskan pengertian tentang perjalanannya yang begitu “transcendence”. Oleh itu, penggunaan warna yang kelihatan sayu dan gembira terungkap dalam beberapa lagi hasil seni visualnya seperti “sleeping beauty”. Beliau mempalitkan beberapa warna yang kelihatan parah tetapi berdasarkan perkataan “sleeping beauty” ianya memberi erti kata yang berlainan. Karya-karya yang dihasilkan oleh Frida Kahlo telah dijadikan rujukan yang mana sedikit sebanyak telah mempengaruhi pelukis Intan Rafiza, khususnya dari segi penggunaan simbol, konsep dan idea. Frida sendiri ialah seorang pelukis wanita tersohor di Mexico yang banyak bercerita tentang hubungannya dengan mereka yang terdekat dalam hidupnya. Mereka ini termasuklah ahli keluarga, rakan-rakan, suami dan juga bayi kandunganya. Sejarah hidup beliau yang penuh dengan kesedihan turut memuatkan diri sendiri sebagai subjek dalam kebanyakan karyanya.Sepanjang menjadi Pelukis Residen di Galeri Shah Alam, Intan Rafiza banyak menghasilkan puisi yang melibatkan dirinya sebagai subjek. Ia sedikit sebanyak dipengaruhi oleh bahasa – bahasa puisi sebagai alat penyampaian dan hubungan terhadap karya seni visualnya. Justeru, ia menyediakan suatu lapangan yang agak luas untuk penumpuan fikiran dimana banyak liku – liku yang harus dilaluinya untuk sampai kepada makna dan tujuan sebenar hasil seni beliau. Ungkapan – ungkapan puisi yang berkias, serta kata kinayah dan metaforik adalah pengganti kepada seni visualnya sebagai satu ambiguiti serta pragmatik. Oleh itu, “Siapakah yang akan menjadi subjek atau tuan kepada tindakan dan peristiwa, siapakah yang menjadi mangsa dan objeknya?”Untuk : Intan RafizaOleh : Rina Shukor Mac 2008

No comments:

Post a Comment